Кирип моорланар тыванын аныяктары

SHU-DE.NAROD.RU!!!

 
   

Мээн дугайымда

 
 

Биографиям

1982 чылда Бай-Тайга кожуунун Тээли суурунга(ам болза Тээлинин иштинде Хемчик) торуттунген мен.

1999 чылда Тыва-Турк лицейни доостум

2002 чылда Иркутскунун банкы школазын

2010 чылда Международная Академия предпринимательстваны доозар мен

 
 
 
 
       
Сайт управляется системой uCoz