Кирип моорланар тыванын аныяктары SHU-DE.NAROD.RU бараалгап тур!!!

                       2000.. => ..2010  

Добро пожаловать! Welcome! Hos geldiniz!

 


 

Эге арын

 
 

Медээлер

Кирип моорланар оннуктер,аалчылар! Бо сайт 2000 чылдарнын эгезинде торуттунген.Будун делегейде тыва сургуулдар бо сайты чаартырын дилээрге кылып ор мен. Эрги сайтын коружу шу-де.народ.ру базыптынар

22.03.2010.

Бохун sholban.ru-нун сайдын сонуургап чыттым,солунна чуведир. Эртен оваарымчалыг болунар,апрель 1 :) !!!

31.03.2010.

 
Тыва-Турк лицейнин доозукчулары:

1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 ....

Ажыктыг сайтар:

www.gai.tuva.ru
-Тыванын ГАИзи
www.tuvaonline.ru
-Тыванын медээзи
www.centerasia.ru -ЦА солуну
www.tuvpravda.ru -ТП солуну
www.depzan.ru -Ажыл-чоктар чери

Реклама

   
 

Бо хире улус бо арынче кирип моорлаан:
 
    Хертек Э.А.© 2010  
Сайт управляется системой uCoz