Бээр бас=>***ДЫННАДЫГ!!!***(3/04/02)

ДЕМБИЛДЕЙ-2002

Айтырыг        

"ДАНГЫНА-2002"(24/03/02)=Кемерово+Иркутск

УЛУГ-ХЕМ

  ***Иркутск-Москва-Питер-Москва-Новосибирск-Иркутск***  

Анкета

Бо сайттын эрги коружу

УЛУГ ДИЛЕГ!!!

Солун

**ЧАА**=>Тывавыстын каас чараш делгемнери... 

Час келген!!!Ынакшыл...

 

vesna3.gif (40128 bytes)

***Тыва веб-дизайнерлернин сылкалары***

Анкара--Томск--Красноярск--Иркутск--ТТЛ ДМБ-99--"ЦА" солуну--Москва

Анкеталарнын харыызы

Сургуул морейинге киржинер!Эн солун сургуул чуртталга бижээн кижиге белек!Ай сю-те!!!

Мени танывас болзунарза

Сургуул.народ.ру

 

Форум

 

Аалчылар ному

ENG: This web-site is written in tuvan(tuvinian) language by tuvan web-designer&master Erast H.A.If you have any questions please send me.Shortly,here I`m writting about students life of tuvan students who study around the world.

Соолгу оскерлиишкиннер 12.04.02-де,15-54ш. болган.

© Erast H.A., XX-XXI 1999-2002. e-mail:tuva@mail.ru All rights reserved.

Бо хире улус бо арынче кирип моорлаан:

Сайт управляется системой uCoz